องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
 

 

 


  กิจกรรม big cleanningday เดือนสิงหาคม 2565
   

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม  2565   นำโดย  นายมงคล  ปัจจัยโคนัง  นา...

  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2565
   

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 กองส่งเสริมการเกษตร  ได้จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี...

  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565
   

วันที่ 11 สิงหาคม  2565  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  อบต.ดงดวน  ดำเนิ...

  โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ดูแล ประจำปีงบประมาณ 2565
   

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน  จัดโครงการอบรมส่งเ...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2559
Updated 2020-02-05
 

 
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล - ทำดี เริ่มได้ ที่ใ
คืนความสุขให้ประเทศไทย