องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
 
 

 

 


  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
   

วันที่ 10 เมษายน 2564  

  โครงการ big cleanning day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   

เดือนเมษายน 2564

  โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 หมู่ที่ 10 บ้านนาเจริญ
   

วันที่ 30 มีนาคม 2564

  โครงการอบรมผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ
   

วันที่ 29 มีนาคม 2564

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2559
Updated 2020-02-05
 

 
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล - ทำดี เริ่มได้ ที่ใ
คืนความสุขให้ประเทศไทย