องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
  โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2567 บ้านโ...[วันที่ 2024-05-21][ผู้อ่าน 12]
 
  โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2567 บ้านแ...[วันที่ 2024-05-21][ผู้อ่าน 3]
 
  โครงการอบรมร้านชำปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค[วันที่ 2024-05-16][ผู้อ่าน 9]
 
  พิธีรับพระราชบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่...[วันที่ 2024-05-13][ผู้อ่าน 16]
 
  กิจกรรมเข้าแแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ ประจำ...[วันที่ 2024-05-13][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตา...[วันที่ 2024-05-02][ผู้อ่าน 13]
 
  กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนเมษายน 2567[วันที่ 2024-04-24][ผู้อ่าน 39]
 
  โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2567[วันที่ 2024-04-11][ผู้อ่าน 30]
 
  กิจกรรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการธนาคารขยะ[วันที่ 2024-04-02][ผู้อ่าน 43]
 
  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ ประจำเด...[วันที่ 2024-04-01][ผู้อ่าน 23]
 
  โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีงบประมาณ 2567[วันที่ 2024-03-29][ผู้อ่าน 37]
 
  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ[วันที่ 2024-03-28][ผู้อ่าน 27]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17