องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง การขยายเขตกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 1 ธ.ค. 2566 ]3
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน [ 25 ต.ค. 2566 ]19
3 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 25 ต.ค. 2566 ]18
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]24
5 ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ โดยกองสวัสดิการสังคม [ 7 ก.ค. 2566 ]34
6 ประชาสัมพันธ์สิทธิของคนพิการ โดยกองสวัสดิการสังคม [ 7 ก.ค. 2566 ]28
7 ประกาศ อบต.ดงดวน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 มิ.ย. 2566 ]30
8 ประกาศ อบต.ดงดวน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 มิ.ย. 2566 ]31
9 ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 [ 13 มิ.ย. 2566 ]36
10 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]53
11 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่องขยายเวลาสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 [ 18 พ.ค. 2566 ]33
12 ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 พ.ค. 2566 ]45
13 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่องเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2566 [ 16 พ.ค. 2566 ]35
14 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่องขอเชิญร่วมรับฟังประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 [ 16 พ.ค. 2566 ]28
15 ประกาศ อบต.ดงดวน เรื่อง กำหนดสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรบุุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน(เพิ่มเติม) [ 11 พ.ค. 2566 ]64
16 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]30
17 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]29
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน [ 1 พ.ค. 2566 ]56
19 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]77
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร [ 9 มี.ค. 2566 ]48
 
หน้า 1|2|3|4