องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
 


โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านนาฝายหมู่ที่ 6, บ้านนาเจริญหมู่ที่10


เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นำโดยนายมงคล ปัจจัยโคนัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  อบต.ดงดวน  ร่วมโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566  เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ บ้านนาฝาย  หมู่ที่ 6 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน  และเวลา 13.00 – 15.00 น. ณ บ้านนาเจริญ  หมู่ที่ 10  ณ ศาลากลางหมู่บ้าน 

2024-05-30
2024-05-28
2024-05-28
2024-05-24
2024-05-24
2024-05-21
2024-05-21
2024-05-16
2024-05-13
2024-05-13