องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
 


การประชุมประชาคม รับฟังความคิดเห็น ร่างข้อบัญญัติบ่อดักไขมัน


วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นำโดย นายมงคล ปัจจัยโคนัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  ผู้ประกอบการร้านค้า เข้าร่วมการประชุมประชาคม รับฟังความคิดเห็น ร่างข้อบัญญัติบ่อดักไขมัน องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน

2023-12-04
2023-11-06
2023-10-31
2023-10-30
2023-10-30
2023-10-23
2023-10-13
2023-10-02
2023-09-28
2023-09-14