องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นำโดยนายมงคล ปัจจัยโคนัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง/สมาชิกสภาฯ/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและสามารถดูแลบุคคลในครอบครัวและชุมชนได้อย่างเหมาะสม ให้กับผู้นำ เยาวชน ประชาชน ทั่วไป และพนักงานส่วนตำบลดงดวน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน (หลังเก่า)

2023-12-04
2023-11-06
2023-10-31
2023-10-30
2023-10-30
2023-10-23
2023-10-13
2023-10-02
2023-09-28
2023-09-14