องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
 


กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่แหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นำโดยนายมงคล ปัจจัยโคนัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง สมาชิกสภาฯ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่แหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ พื้นที่ห้วยบ้านแดงโพง-บ้านหนองยางน้อย

2023-12-04
2023-11-06
2023-10-31
2023-10-30
2023-10-30
2023-10-23
2023-10-13
2023-10-02
2023-09-28
2023-09-14