องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
 


กิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่(แพมเพิส)


 วันที่ 13 กันยายน 2566  นายมงคล  ปัจจัยโคนัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ รพสต.บ้านนาฝาย เจ้าหน้าที่ รพสต.บ้านแดงโพงและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พร้อมมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่(แพมเพิส)และให้กำลังใจผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จำนวน 16 ราย  โดยมีกิจกรรมให้คำแนะนำแก่ญาติในการทำกายภาพบำบัด การดูแลด้านกิจวัตรประจำวัน  คัดกรองประเมินปัญหาสุขภาพและให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้น

 

2023-12-04
2023-11-06
2023-10-31
2023-10-30
2023-10-30
2023-10-23
2023-10-13
2023-10-02
2023-09-28
2023-09-14