องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
 


โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากร ประจำปี 2566


14 กันยายน 2566 นำโดยนายมงคล ปัจจัยโคนัง นายกองการบริหารส่วนตำบลดงดวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาฯ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากร ประจำปี 2566ฒนาทักษะความรู้ ด้านกฏหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับวินัยฯ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ณ ศาลาวัดบ้านนาฝาย หมู่ที่6 ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

2023-12-04
2023-11-06
2023-10-31
2023-10-30
2023-10-30
2023-10-23
2023-10-13
2023-10-02
2023-09-28
2023-09-14