องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 เม.ย. 2565 ]79
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(วัคซีนป้องกันโรคพิาสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2565 ]71
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2565 ]70
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกเกลี่ยเรียบ หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2565 ]73
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเกลี่ยเรียบบ้านนาเจริญ หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2565 ]71
6 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาก่อสร้างเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2565 ]109
7 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานซ่อมแซมถนนบ้านเหล่าส้มลม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2565 ]104
8 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแดงโพง หมู่ที่1 [ 12 มิ.ย. 2562 ]417
9 โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกเกลื่ยเรียบ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 10 [ 13 มี.ค. 2561 ]457
10 โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกเกลื่ยเรียบ บ้านโคกยาว หมู่ที่ 5 หมู่ที่9 [ 13 มี.ค. 2561 ]428
11 โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกเกลื่ยเรียบ บ้านหนองจิก หมู๋ที่ 4 [ 13 มี.ค. 2561 ]448
12 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ชำรุดเสียหายในเขตพื้นที่ตำบลดงดวน [ 8 มี.ค. 2561 ]439
13 โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ โต๊ะรับแขก โต๊ะประชุมสภา ฯลฯ [ 12 ม.ค. 2561 ]445
14 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง(เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) ...องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม [ 10 ม.ค. 2561 ]890
15 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากอุทกภัย(พายุดีเปรสั่น"เซินการ")หมู่ที่7 [ 10 ส.ค. 2560 ]469
16 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากอุทกภัย(พายุดีเปรสั่น"เซินการ")หมู่ที่6 [ 10 ส.ค. 2560 ]451
17 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากอุทกภัย(พายุดีเปรสั่น"เซินการ")หมู่ที่1 [ 10 ส.ค. 2560 ]457