องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 4 ส.ค. 2564 ]28
2 ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรื่องพนักงานส่ววนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 27 เม.ย. 2564 ]75
3 ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 [ 19 มี.ค. 2564 ]53
4 ประกาศ เรื่องงดการเรียนการสอนในช่วงมาตรการและการเฝ้าระวัง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019(COVID-19) [ 19 มี.ค. 2564 ]43
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง ปิดสถานศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ [ 19 มี.ค. 2564 ]44
6 ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 22 ม.ค. 2564 ]74
7 ประกาศเรื่อง การโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 7 ม.ค. 2564 ]91
8 ประกาศ เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส [ 25 พ.ย. 2563 ]76
9 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2563 ]109
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก [ 11 ส.ค. 2563 ]102
11 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 7 ส.ค. 2563 ]90
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน [ 16 เม.ย. 2563 ]118
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน [ 27 ม.ค. 2563 ]141
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 2 ธ.ค. 2562 ]116
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 2 ธ.ค. 2562 ]118
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 31 ต.ค. 2562 ]101
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 26 มิ.ย. 2562 ]90
18 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 18 มิ.ย. 2562 ]15
19 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยาว ประจำปี 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]14
20 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน ประจำปี 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]14
 
หน้า 1|2|3