องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.ดงดวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่3(สายทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.46-001 บ้านแดงโพง-บ้านหนองยางน้อย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 23 ม.ค. 2566 ]3
2 ประกาศ อบต.ดงดวน ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]3
3 ประกาศ อบต.ดงดวน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ประจำปี พ.ศ.2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]1
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่3 (สายทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.46-001บ้านแดงโพง-บ้านหนองยางน้อย)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 29 ธ.ค. 2565 ]5
5 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 พ.ย. 2565 ]20
6 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริหารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 พ.ค. 2565 ]113
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 เม.ย. 2565 ]103
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ [ 7 มี.ค. 2565 ]103
9 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 7 มี.ค. 2565 ]96
10 ภาพกิจกรรม นโยบาย “งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่” [ 7 มี.ค. 2565 ]96
11 ภาพกิจกรรม นโยบาย “งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่” [ 7 มี.ค. 2565 ]100
12 ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริตโปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565" และ "งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่"(No Gift Policy)ของกระทรวงมหาดไทย [ 26 ม.ค. 2565 ]169
13 ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริตโปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565" และ "งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่"(No Gift Policy) ของผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม [ 26 ม.ค. 2565 ]197
14 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]152
15 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน [ 14 ม.ค. 2565 ]183
16 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน [ 14 ม.ค. 2565 ]188
17 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน [ 14 ม.ค. 2565 ]157
18 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานท้องถิ่นประเภทอื่น [ 13 ธ.ค. 2564 ]232
19 แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]227
20 เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 4 ส.ค. 2564 ]305
 
หน้า 1|2|3