องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 [ 19 มี.ค. 2564 ]11
2 ประกาศ เรื่องงดการเรียนการสอนในช่วงมาตรการและการเฝ้าระวัง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019(COVID-19) [ 19 มี.ค. 2564 ]6
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง ปิดสถานศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ [ 19 มี.ค. 2564 ]8
4 ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 22 ม.ค. 2564 ]33
5 ประกาศเรื่อง การโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 7 ม.ค. 2564 ]50
6 ประกาศ เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส [ 25 พ.ย. 2563 ]39
7 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2563 ]57
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก [ 11 ส.ค. 2563 ]57
9 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 7 ส.ค. 2563 ]48
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน [ 16 เม.ย. 2563 ]77
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน [ 27 ม.ค. 2563 ]99
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 2 ธ.ค. 2562 ]79
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 2 ธ.ค. 2562 ]79
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 31 ต.ค. 2562 ]57
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 26 มิ.ย. 2562 ]50
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 23 พ.ค. 2562 ]48
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 14 ก.พ. 2562 ]50
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 24 ม.ค. 2562 ]50