องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากร ประจำปี 25...[วันที่ 2023-09-14][ผู้อ่าน 18]
 
  กิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและมอบผ้าอ้...[วันที่ 2023-09-13][ผู้อ่าน 13]
 
  กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของด...[วันที่ 2023-08-11][ผู้อ่าน 32]
 
  โครงการ อบรมว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัยประจำปี 2566[วันที่ 2023-08-07][ผู้อ่าน 41]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เ...[วันที่ 2023-08-03][ผู้อ่าน 33]
 
  โครงการรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5 ส. ( Bi...[วันที่ 2023-07-27][ผู้อ่าน 22]
 
  โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร[วันที่ 2023-07-27][ผู้อ่าน 24]
 
  โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี...[วันที่ 2023-07-27][ผู้อ่าน 21]
 
  โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-07-25][ผู้อ่าน 21]
 
  การประชุมประชาคม รับฟังความคิดเห็น ร่างข้อบัญญัติบ...[วันที่ 2023-07-20][ผู้อ่าน 25]
 
  โครงการกำจัดวัชพืชแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปี 2566[วันที่ 2023-07-18][ผู้อ่าน 31]
 
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ[วันที่ 2023-07-13][ผู้อ่าน 23]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13