องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ส.ค. 2565 ]26
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 เม.ย. 2565 ]65
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565 ในรอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2565 ]78
4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 [ 1 เม.ย. 2565 ]79
5 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน [ 21 เม.ย. 2564 ]200
6 รายงานสถานะทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.25653 [ 14 ม.ค. 2564 ]225
7 แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่1 ต.ค.61-ธ.ค.61 [ 21 มิ.ย. 2562 ]356
8 แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่2 ม.ค.62-มี.ค.62 [ 21 มิ.ย. 2562 ]319
9 เรื่องแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 21 มิ.ย. 2562 ]334
10 แผนการใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562 [ 21 มิ.ย. 2562 ]319
11 รายงานแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]412