องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
 


โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


เมื่อวันที่  11  กรกฏาคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน  ได้จัดโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ให้แก่นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน

2022-11-22
2022-11-15
2022-10-22
2022-10-04
2022-09-14
2022-08-17
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-05
2022-07-22