องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
 


กิจกรรมโครงมหาสารคามร้อยดวงใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม  2565  เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน  ได้เข้าร่วมร่วมทำกิจกรรมโครงการมหาสารคามร้อยดวงใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปลูกต้นไม้ หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ณ ป่าสาธารณะประโยชน์บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

2022-11-22
2022-11-15
2022-10-22
2022-10-04
2022-09-14
2022-08-17
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-05
2022-07-22