องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
 


โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ดูแล ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 4 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน  จัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ดูแล ประจำปีงบประมาณ 2565  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ถูกต้องเหมาะสมให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและดูแลรักษาเอาใจใส่อย่างถูกวิธี

2022-10-04
2022-09-14
2022-08-17
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-05
2022-07-22
2022-07-21
2022-07-21
2022-07-21