องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
 


โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ดูแล ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 4 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน  จัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ดูแล ประจำปีงบประมาณ 2565  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ถูกต้องเหมาะสมให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและดูแลรักษาเอาใจใส่อย่างถูกวิธี

2023-09-14
2023-09-13
2023-08-11
2023-08-07
2023-08-03
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-25
2023-07-20