องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
 


กิจกรรม big cleanningday เดือนสิงหาคม 2565


เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม  2565   นำโดย  นายมงคล  ปัจจัยโคนัง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่  ร่วมกันดำเนินกิจกรรมโครงการ Big Cleaning  Day   โดยทำความสะอาดถนนบริเวณทางเข้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดดงดวนและปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานเพื่อให้ดูสะอาดและสวยงาม

2022-10-04
2022-09-14
2022-08-17
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-05
2022-07-22
2022-07-21
2022-07-21
2022-07-21