องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
 


โครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน


เมื่อวันที่ 13 กันยายน   2565  องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน โดยสำนักปลัด  ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

ณ ห้องประชุมศาลาทรงไทย (ศาลาเขียว)พระบรมธาตุนาดูน  อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

2023-05-29
2023-05-15
2023-05-09
2023-05-09
2023-05-04
2023-05-03
2023-05-01
2023-04-26
2023-04-11
2023-04-10