องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
 


โครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน


เมื่อวันที่ 13 กันยายน   2565  องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน โดยสำนักปลัด  ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

ณ ห้องประชุมศาลาทรงไทย (ศาลาเขียว)พระบรมธาตุนาดูน  อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

2022-10-04
2022-09-14
2022-08-17
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-05
2022-07-22
2022-07-21
2022-07-21
2022-07-21