องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
 


ต้อนรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง


เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน นำโดยนายมงคล ปัจจัยโคนัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวนได้ต้อนรับ นายสุมิตร มาศรี ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง  

2023-09-14
2023-09-13
2023-08-11
2023-08-07
2023-08-03
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-25
2023-07-20