องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
 


โครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 26 เมษายน พ.ศ 2566 เวลา 09.30 น. นำโดย นายมงคล ปัจจัยโคนัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day โดยกิจกรรมทความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน

2023-09-14
2023-09-13
2023-08-11
2023-08-07
2023-08-03
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-25
2023-07-20