องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
 


โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านหนองบัวน้อยหมู่ที่2,บ้านหนองยางน้อยหมู่ที่3,บ้านเหล่าส้มลมหมู่ที่7


เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นำโดยนายมงคล ปัจจัยโคนัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่2 เวลา 08.00 -10.00 น. ณ ศาลากลางหมู่บ้าน เวลา 10.00 – 12.00 น.  ณ  บ้านหนองยางน้อย หมู่ที่ 3 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน และเวลา 13.00 – 15.00 น. ณ บ้านเหล่าส้มลม  หมู่ที่ 7 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น รับฟังปัญหาเพื่อนำมาแก้ไขปรับเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้น

2023-09-14
2023-09-13
2023-08-11
2023-08-07
2023-08-03
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-25
2023-07-20