องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
การบริหารความเสี่ยงและการป้องกันความเสี่ยง


รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจิตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจิตและประพฤติมิชอบ  -ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจิตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :