องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
การป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]60
2 คู่มือแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน ประจำปี พ.ศ.2565 [ 29 มี.ค. 2565 ]70
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่องช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 28 ม.ค. 2565 ]72
4 คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 22 มี.ค. 2564 ]207
5 คู่มือการปปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต [ 22 มี.ค. 2564 ]212
6 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]219